ภาพกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 48 รูป / ดู 466 ครั้ง )
พระมหาชัยยะ ฐานวฑฺฒโน ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ มอบผ้าไตรจีวรแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 20 รูป / ดู 293 ครั้ง )
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬเข้าตรวจเยี่ยม ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 11 รูป / ดู 135 ครั้ง )
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬเข้าตรวจเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 14 รูป / ดู 337 ครั้ง )
การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 วัดสว่างสามัคคี จ.อุดรธานี ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 8 รูป / ดู 166 ครั้ง )
การปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 104 ครั้ง )
โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 20 รูป / ดู 510 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 75 รูป / ดู 1251 ครั้ง )
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561
( จำนวน 130 รูป / ดู 1901 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 12 รูป / ดู 256 ครั้ง )
การตรวจเยี่ยมของคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
( จำนวน 6 รูป / ดู 258 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 15 รูป / ดู 542 ครั้ง )