ภาพกิจกรรม

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
( จำนวน 37 รูป / ดู 182 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
( จำนวน 177 รูป / ดู 525 ครั้ง )
กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565"
( จำนวน 209 รูป / ดู 540 ครั้ง )
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 12 รูป / ดู 68 ครั้ง )
โครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง ปี 2564
( จำนวน 25 รูป / ดู 150 ครั้ง )
ตัดกิ่งไม้ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
( จำนวน 17 รูป / ดู 152 ครั้ง )
สามเณรฉัดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
( จำนวน 23 รูป / ดู 145 ครั้ง )
กิจกรรมปลูผักสวนครัว ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 39 รูป / ดู 195 ครั้ง )
สอบปบลายภาคเรียนที่ 2/2563
( จำนวน 20 รูป / ดู 134 ครั้ง )
ออกประชมสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 30 รูป / ดู 164 ครั้ง )
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
( จำนวน 103 รูป / ดู 766 ครั้ง )
มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๓ จังหวัดสกลนคร
( จำนวน 55 รูป / ดู 582 ครั้ง )