ภาพกิจกรรม

การประชุมนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมเสมารักษ์ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 12
( จำนวน 30 รูป / ดู 42 ครั้ง )
งานทำบุญอุทิศถวายแด่ "พระครูภาวนาภิสณฑ์ (หลวงตาสุด ชุตินฺธโร)" อดีตเจ้าอาวาสวัดโชติรสธรรมากร
( จำนวน 42 รูป / ดู 123 ครั้ง )
การประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 11 รูป / ดู 41 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 46 ครั้ง )
มอบผ้าไตรจีวร ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 13 รูป / ดู 47 ครั้ง )
เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2565
( จำนวน 27 รูป / ดู 96 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
( จำนวน 37 รูป / ดู 125 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2564
( จำนวน 66 รูป / ดู 182 ครั้ง )
สอบปลายภาเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 14 รูป / ดู 44 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
( จำนวน 37 รูป / ดู 504 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
( จำนวน 177 รูป / ดู 1611 ครั้ง )
กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565"
( จำนวน 209 รูป / ดู 1618 ครั้ง )