ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
34 วัดโชติรสธรรมากร หมู่ที่ 8 ถนนบึงกาฬ-นครพนม   ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
เบอร์โทรศัพท์ -
Email : mhchaiya65@hotmail.com


แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน