กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภูรินท์ นิลไสล
ครูพิเศษ (ข้าราชการครู)