ภาพกิจกรรม
การประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การประชุมสัมมนาผู้บริหาร  การอบรมพัฒนาศักยภาพครู  และบุคลากรทางการศึุกษา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ปผนกสามัญศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่  ๑-๒,๔-๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ  หอประชุมพุทธมณฑล
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,11:52   อ่าน 143 ครั้ง