ภาพกิจกรรม

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
( จำนวน 22 รูป / ดู 1179 ครั้ง )
การประเมินภายนอกรอบ 3
( จำนวน 50 รูป / ดู 1829 ครั้ง )
ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2557
( จำนวน 24 รูป / ดู 1157 ครั้ง )
พิธีมอบใบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 30 รูป / ดู 1630 ครั้ง )
พิธีมอบใบแต่งตั้งเป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 18 รูป / ดู 1203 ครั้ง )
สอบ O-Net
( จำนวน 17 รูป / ดู 1244 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการนักเรียน
( จำนวน 25 รูป / ดู 1867 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีการศึกษา 2556
( จำนวน 94 รูป / ดู 4321 ครั้ง )
กิจกรรมปีใหม่ 2557
( จำนวน 37 รูป / ดู 2331 ครั้ง )