โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ -