เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เร่งทำคลอดพ.ร.บ.การศึกษาสงฆ์...
โพสโดย
นัทธพงษ์
รองโฆษก พศ. เผย ที่ประชุม มส.รับทราบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พร้อมเร่งให้ดำเนินการส่งให้รัฐบาลพิจารณาก่อนที่จะลงประชามติในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ... อ่านต่อที่ :
วันนี้ (13 มิ.ย.) นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 13/2559 เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมมส.ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามที่กองพุทธศาสนศึกษา ได้รายงาน โดยขณะนี้ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ได้มีการปรับแก้เนื้อหาทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างรอทางกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มีหนังสือตอบกลับความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหากลับมายัง พศ.เท่านั้น โดย มส.ได้มอบหมายให้ พศ.เร่งดำเนินการให้เสร็จ เพื่อเสนอกลับไปยังรัฐบาลก่อนที่จะมีการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
 
ด้านพระพรหมโมลี กรรมการ มส. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม กล่าวว่า การจัดร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ถือว่า มีความราบรื่น โดยเฉพาะพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้ร่วมชี้แจงให้ผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของ ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อใช้ในการจัดทำความเห็นเสนอต่อรัฐบาล ซึ่งก็ได้ผ่านความเห็นชอบในการขอความเห็นดังกล่าว เหลือเพียง ศธ.มีหนังสือตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 
" ประเด็นที่มีการถามถึงมาก คือ มาตราที่เกี่ยวกับการเทียบวิทยฐานะพระภิกษุที่สอบได้เปรียญธรรม(ป.ธ.) 9 ประโยค ซึ่ง จะเทียบวุฒิการศึกษาได้ในระดับปริญญาเอก โดยเรื่องนี้พระพรหมบัณฑิต ได้ชี้แจงให้ทางผู้แทน ศธ.ได้เข้าใจว่า เพื่อเป็นการจูงใจและให้กำลังใจพระภิกษุ สามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรมในประโยคต่างๆ หากมีอะไรเพิ่มเติมโดยเฉพาะ การเรียนวิชาการ หรือทำวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม ก็ให้มีการกำหนดออกมาให้ชัดเจนในกฎหมายลูกอีกครั้ง " พระพรหมโมลี กล่าว.
 
 
ที่มาข้อมูล  ... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/502218
โพสโดย : นัทธพงษ์
IP : 14.207.137.75
โพสเมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2559,11:00 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: