เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ลุ้นมีกฎหมาย รร.พระปริยัติฯสามัญ | เดลินิวส์
โพสโดย
นัทธพงษ์

วันนี้( 7 พ.ค.) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปี 2558 ว่า ขณะนี้กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้ยกร่าง พ.ร.บ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขึ้น เพื่อให้โรงเรียนมีกฏหมายรองรับและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาเป็นไป อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอฝากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และกลุ่มโรงเรียนช่วยกันผลักดันร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวด้วย เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ปั้นดินให้เป็นดาวได้เป็นจำนวนมาก แต่จากนี้ไปโรงเรียนต้องพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เท่าทันโลก มีความรู้ทางธรรม และสามารถต่อยอดความรู้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาชนได้ด้วย นายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของคณะ สงฆ์ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ แต่การจะให้ผู้บริหารเป็นมืออาชีพได้ต้องมีการส่งเสริมความรู้ วิธีการบริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย ดังนั้น พศ.จึงได้จัดโครงการประชุมผู้บริหารขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ที่สำคัญในปีนี้ พศ.ได้มอบรางวัลแก่ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ด้านต่าง ๆ ดังนี้ รางวัลสำหรับสำนักงานกลุ่มรร.พระปริยัติธรรมฯที่มีผลสอบการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือบีเน็ต สูงเป็นอันดับ 1-3 ได้แก่ 1.พระปริยัติกิจวิธาน(อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ประธานกลุ่ม รร.พระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 12 2.พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวํโส)ประธานกลุ่ม รร.พระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 3 และ 3.พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตโต ประธานกลุ่ม รร.พระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 1 รางวัลสำหรับผู้บริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวง ได้แก่ 1.ผู้บริหาร รร.ศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 2.ผู้บริหาร รร.พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา และ 3.ผู้บริหาร รร.หลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง จ.พิจิตร รางวัลผู้บริหารรร.ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม ระดับดีมาก ได้แก่ 1.ผู้บริหาร รร.ปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง จ.บุรีรัมย์ 2.ผู้บริหาร รร.พระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ พศ.ยังได้มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา รร.พระปริยัติธรรมฯ อีกจำนวน 18 รางวัลด้วย “

ที่มาข้อมูล  :  http://www.dailynews.co.th/education/319551
 
โพสโดย : นัทธพงษ์
IP : 183.88.8.211
โพสเมื่อวันที่ : 25 ส.ค. 2558,03:50 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: