เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ข่าวพนักงานศาสนการ ล่าสุด
โพสโดย
นัทธพงษ์

กองพุทธศาสนศึกษา ได้จัดทำหลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา ตามเอกสารแนบ สำหรับบัดรและเครื่องหมายของพนักงานศาสนการด้านการศึกษา อยู่ระหว่างให้โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ หากโรงพิมพ์ฯ ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กองพุทธศาสนศึกษา จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
1. หลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา
2. คำขอมีบัตรพระภิกษุ
3. คำขอมีบัตรคฤหัสถ์
4. คำขอมีบัตรพระภิกษุ (ตัวอย่าง)
5. คำขอมีบัตรคฤหัสถ์ (ตัวอย่าง)
ตัวอย่างเครื่องแต่งกายพนักงานศาสนการ ด้านการศึกษา

ที่มาข้อมูล  :http://www.kiriwong.ac.th/index.php/2011-02-20-02-41-42/331-2012-05-20-07-54-09


โพสโดย : นัทธพงษ์
IP : 183.89.221.90
โพสเมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2558,08:15 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: