ฝ่ายบริหาร

พระมหาชัยยะ ฐานวฑฺฒโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอุดม นิลไสล
ฝ่ายวิชาการ