กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุล : นางศรีสุดา นิลไสล
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
211/14 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี วิทยาลัยครู อุดรธานี คณะครุศาสตรบัณฑิต เอก การประถมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
- โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ครูสอน
- โรงเรียนบ้านหนองแวง ครูสอน
- โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ ครูสอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล