ภาพกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 24 รูป / ดู 1379 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 24 รูป / ดู 1366 ครั้ง )
งานปีใหม่ปี 2559
( จำนวน 92 รูป / ดู 2244 ครั้ง )
งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
( จำนวน 39 รูป / ดู 1530 ครั้ง )
งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
( จำนวน 38 รูป / ดู 1612 ครั้ง )
งานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ 8
( จำนวน 21 รูป / ดู 968 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
( จำนวน 10 รูป / ดู 469 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านการศึกษา 19 กันยายน 2558
( จำนวน 19 รูป / ดู 800 ครั้ง )
การประเมินภายใน 1 กันยายน 2558
( จำนวน 17 รูป / ดู 919 ครั้ง )
โครงการปลูกต้นกล้าป่าต้นนำ้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558
( จำนวน 13 รูป / ดู 355 ครั้ง )
งานทำบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2558
( จำนวน 37 รูป / ดู 1913 ครั้ง )
มอบผ้าไตรจีวร ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 8 รูป / ดู 422 ครั้ง )