ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม O-Net และ B-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 243 ครั้ง )
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนครั้งที่ 2
( จำนวน 15 รูป / ดู 369 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
( จำนวน 35 รูป / ดู 424 ครั้ง )
การสอบธรรมสนามหลวง ปี 2563
( จำนวน 10 รูป / ดู 187 ครั้ง )
คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบึงกาฬถวายเฟซชิวด์แก่โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 10 รูป / ดู 340 ครั้ง )
การประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วัดโพธิ์คำ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
( จำนวน 29 รูป / ดู 483 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
( จำนวน 29 รูป / ดู 346 ครั้ง )
การประชุมการนิเทศ ติดตาม เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
( จำนวน 24 รูป / ดู 274 ครั้ง )
การประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วัดอัมพวัน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
( จำนวน 15 รูป / ดู 290 ครั้ง )
กิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียน
( จำนวน 17 รูป / ดู 281 ครั้ง )
งานทำบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและงานคารวะพระมหาเถระ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดโชติรสฯ
( จำนวน 41 รูป / ดู 373 ครั้ง )
พศจ.บึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563
( จำนวน 19 รูป / ดู 295 ครั้ง )