ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 พ.ย.2565 พศจ.บึงกาฬได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 17 รูป / ดู 34 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 20 รูป / ดู 96 ครั้ง )
การประชุมนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมเสมารักษ์ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 12
( จำนวน 30 รูป / ดู 256 ครั้ง )
งานทำบุญอุทิศถวายแด่ "พระครูภาวนาภิสณฑ์ (หลวงตาสุด ชุตินฺธโร)" อดีตเจ้าอาวาสวัดโชติรสธรรมากร
( จำนวน 42 รูป / ดู 313 ครั้ง )
การประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 11 รูป / ดู 105 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 106 ครั้ง )
มอบผ้าไตรจีวร ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 13 รูป / ดู 103 ครั้ง )
เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2565
( จำนวน 27 รูป / ดู 231 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
( จำนวน 37 รูป / ดู 305 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2564
( จำนวน 66 รูป / ดู 448 ครั้ง )
สอบปลายภาเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 14 รูป / ดู 86 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
( จำนวน 37 รูป / ดู 655 ครั้ง )